Раствор преднизолон инструкция по применению


 • преднизолонның иммуносупрессиялық және қабынуға қарсы әсерінің салдарынан жұқпаларға бейімділіктің жоғарылауы, бұрыннан бар жұқпаның өршуі, жасырын жұқпалардың белсенділенуі және жұқпа белгілерінің бүркемеленуі
 • эозинофилдер және лимфоциттер мөлшерінің төмендеуі
 • бұрыннан бар аурудың бүркемеленуіне немесе өршуіне әкеп соқтыратын иммуносупрессорлық және қабынуға қарсы әсер
 • преднизолонды ұзақ уақыт пероральді түрде қабылдаған кезде болатын (гипоталамустың тежелуімен басталатын және бүйрекүсті безі қыртысының нағыз атрофиясымен аяқталатын) бүйрекүсті безі қызметінің жеткіліксіздігі, бүйрекүсті безі қызметінің жеткілікіздігі салдарынан болатын тоқтату синдромы (бас ауыру, жүректің айнуы, бас айналу, анорексия, әлсіздік, көңіл-күйдің өзгеруі, апатия және стресстік жағдайға талапқа сай емес реакция, инсулинге сезімталдығы төмен «стероидты қант диабеті», қант диабетінен зардап шегіп жүрген емделушілерде қандағы қант деңгейінің жоғарылауы (100%). Өсу гормоны секрециясының бұзылуы және өсу гормонына сезімталдықтың төмендеуі нәтижесінде балаларда өсудің кідіруі

 • көзішілік қысымның жоғарылауы (ішілетін препаратпен ем қабылдаған емделушілердің 40%-ға дейіні), препаратты ұзақ уақыт ішіп қабылдаған емделушілердің 30%-да катаракта
 • өкпенің обырына шалдыққан емделушілерде өкпе абсцесі (12%)
 • арқаның ауыруы, қимыл-қозғалыстың төмендеуі, қатты ауыру, омыртқалардың компрессиялық сынуы және омыртқалар биіктігінің төмендеуі, ұзын сүйектердің сынуы сияқты белгілері бар остеопороз (ішке қабылдауға арналған препаратпен ұзақ уақыт емделген кезде 25%, 4.4 тарауды қараңыз). Жоғары дозалармен емдеген кезде миопатия (10%).
 • лейкоциттер мен тромбоциттер мөлшерінің жоғарылауы
 • физиологиялық дозадан жоғары пероральді дозаларды ұзақ уақытқа тағайындаған кезде (әдетте тәулігіне 50 мг-нан астам) майдың жиналуының өзгеруін қоса, Кушинг синдромы (ай тәрізді бет, орталықтан семіру, «өгіз өркеш»), калийдің орнына натрийді ұстап қалу салдарынан болатын гипокалиемия, ұрпақ өрбіте алатын жастағы әйелдерде аменорея, ішке қабылданатын жоғары дозалармен емдегенде холестерин, триглицеридтер және липопротеиндер деңгейлерінің жоғарылауы
 • эйфория, депрессия, кортикостероидтармен индукцияланған психоз
 • гипертензия (натрийдің кідіруі салдарынан, ол сұйықтықтың кідіруіне әкеп соғады), жүрек қызметінің іркілген жеткіліксіздігінің өршуі (натрийдің кідіруі нәтижесінде)

 • туберкулездің даму қаупінің жоғарылауы
 • ауыз қуысының кандидозы, колит, илеит, дивертикулит кезіндегі симптомдардың күшеюі
 • шырышты қабықтардың зеңдік жұқпасы, созылулар, безеу бөртпесі, теріде көгерулердің пайда болуы, дерматит, экхимоз, бет эритемасы, атрофия, гирсутизм, жараның баяу жазылуы, қатты терлеу, телеангиэктазиялар және терінің жұқаруы, бұрыннан бар тері ауруларының бүркемеленуі немесе нашарлауы.
 • түнгі полиурия
 • аллергиялық реакциялар
 • ішілетін аз дозалармен емдеген кезде қант диабеті (<1%), ішу арқылы аз дозалармен емдеген кезде холестерин, триглицеридтер және липопротеиндер деңгейлерінің жоғарылауы
 • ұйқысыздық, көңіл-күйдің құбылуы, жеке тұлғалық өзгеру, маниакальді синдром және елестеулер
 • тыныс алу бұлшықетінің миопатиясы
 • асқазанның ойық жарасы немесе жиекті ішектің ойық жарасы, асқазан-ішектік қан құйылулар (0,5%), асқазанның, ішектің тесілуі
 • сүйек тінінің асептикалық некрозы
 • кальций мен фосфаттың экскрециясы жоғарылауы салдарынан несеп тастарының пайда болуы, жыныс гормондары секрециясының бұзылуы (етеккірдің бұзылуы, гирсутизм, импотенция), васкулит
 • қанның ұюы салдарынан тромбоз қаупі
 • қалқанша без қызметінің өзгеруі
 • церебральді безгекте кома жағдайы созылуы мүмкін, ақыл- ес кемуі.

 • көздің герпестік жұқпаларымен (осы жұқпаның бүркемеленуі салдарынан) бір мезгілде көздің мөлдір қабығының бұзылу қаупінің жоғарылауы, глаукома (ішілетін препаратпен ұзақ уақыт емделуден)
 • кетоацидоз және гиперосмолярлы кома, латентті гиперпаратиреоздың білінуі, порфирия дамуының жылдамдауы
 • ісік лизисі синдромы
 • латентті эпилепсия ауруының білінуі, мидың жалған ісігі (бас ауыру, анық көре алмау және көрудің бұзылуы сияқты симптомдары бар бассүйекішілік қатерсіз гипертензия)
 • экзофтальм (препаратпен ұзақ уақыт ішу арқылы емдегеннен кейін)
 • жүректің минуттық көлемінің төмендеу қаупі жоғары кардиомиопатия; гипокалиемия салдарынан болатын аритмия
 • жоғары дозалармен ұзақ емделгеннен кейін болатын панкреатит
 • эпидермальді некролиз, Стивенс-Джонсон синдромы

prednizolon.farmed.kz

Действующее вещество:

Преднизолон* (Prednisolone*)

Фармакологическая группа

 • Глюкокортикостероид [Глюкокортикостероиды]

Нозологическая классификация (МКБ-10)

 • A48.3 Синдром токсического шока
 • B19 Вирусный гепатит неуточненный
 • C71 Злокачественное новообразование головного мозга

 • E05.5 Тиреоидный криз или кома
 • E27.2 Аддисонов криз
 • G93.6 Отек мозга
 • J45 Астма
 • J46 Астматический статус [status asthmaticus]
 • K72 Печеночная недостаточность, не классифицированная в других рубриках (в том числе печеночная кома)
 • M06.9 Ревматоидный артрит неуточненный
 • M32 Системная красная волчанка
 • R57.0 Кардиогенный шок
 • R57.8.0* Шок ожоговый
 • S06 Внутричерепная травма
 • T50.9 Другими и неуточненными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами
 • T52.9 Токсическое действие органических растворителей неуточненных
 • T54.9 Разъедающих веществ неуточненных
 • T57.8 Токсическое действие других уточненных неорганических веществ
 • T78.2 Анафилактический шок неуточненный
 • T78.4 Аллергия неуточненная
 • T79.4 Травматический шок
 • T81.1 Шок во время или после процедуры, не классифицированный в других рубриках
 • Z51.0 Курс радиотерапии

Фармакологическое действие

Фармакологическое действие — иммунодепрессивное, противоаллергическое, противовоспалительное.

Способ применения и дозы

В/в (струйно, затем капельно) или в/м. Доза Преднизолона и продолжительность лечения устанавливается врачом индивидуально, в зависимости от показаний и тяжести заболевания.


При острой недостаточности надпочечников разовая доза препарата составляет 100–200 мг, суточная 300–400 мг.

При тяжелых аллергических реакциях Преднизолон вводят в суточной дозе 100–200 мг в течение 3–16 дней.

При бронхиальной астме препарат вводят в зависимости от тяжести заболевания и эффективности комплексного лечения от 75 до 675 мг на курс лечения от 3 до 16 дней; в тяжелых случаях доза может быть повышена до 1400 мг на курс лечения и более с постепенным снижением дозы.

При астматическом статусе Преднизолон вводят в дозе 500–1200 мг/сут с последующим снижением до 300 мг/сут и переходом на поддерживающие дозы.

При тиреотоксическом кризе вводят по 100 мг препарата в суточной дозе 200–300 мг; при необходимости суточная доза может быть увеличена до 1000 мг. Длительность введения зависит от терапевтического эффекта, обычно до 6 дней.

При шоке, резистентном к стандартной терапии, Преднизолон в начале терапии обычно вводят струйно, после чего переходят на капельное введение. Если в течение 10–20 мин АД не повышается, повторяют струйное введение препарата. После выведения из шокового состояния продолжают капельное введение до стабилизации АД. Разовая доза составляет 50–150 мг (в тяжелых случаях — до 400 мг). Повторно препарат вводят через 3–4 ч. Суточная доза может составлять 300–1200 мг (с последующим снижением дозы).


При острой печеночно-почечной недостаточности (при острых отравлениях, в послеоперационном и послеродовом периодах), Преднизолон вводят по 25–75 мг/сут; при наличии показаний суточная доза может быть увеличена до 300–1500 мг/сут и выше.

При ревматоидном артрите и системной красной волчанке Преднизолон вводят дополнительно к системному приему препарата в дозе 75–125 мг/сут не более 7–10 дней.

При остром гепатите Преднизолон вводят по 75–100 мг/сут в течение 7–10 дней.

При отравлениях прижигающими жидкостями с ожогами пищеварительного тракта и верхних дыхательных путей Преднизолон назначают в дозе 75–400 мг/сут в течение 3–18 дней.

При невозможности в/в введения Преднизолон вводят в/м в тех же дозах. После купирования острого состояния назначают внутрь Преднизолон в таблетках, с последующим постепенным уменьшением дозы.

При длительном приеме препарата суточную дозу следует снижать постепенно. Длительную терапию нельзя прекращать внезапно!

Форма выпуска

Раствор для инъекций, 30 мг/мл. В ампулах по 1 мл. По 3, 5, 10 амп. в пластиковом поддоне. По 1, 2 поддона помещают в картонную коробку.

Производитель

Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд., Индия.

Шрея Хаус, 301/А, Переира Хил Роуд, Андери (Ист.), Мумбай — 400 099, Индия.

Претензии потребителя направлять по адресу представительства

111033, Москва, ул. Золоторожский вал, 11, стр. 21.

Тел.: (495) 796-96-36.

Условия хранения препарата Преднизолон


При температуре ниже 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности препарата Преднизолон

2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

www.rlsnet.ru

Аналоги

Можно считать полным аналогом метилпреднизолон.

Другие кортикостероидные препараты>>

Цена

Средняя цена онлайн* 37 р. (упаковка из 3 ампул)

Где купить:

 • apteka-ifk.ru

Инструкция по применению

pred59897Преднизолон (Prednisolonum) синтетический препарат, относящийся к группе глюкокортикостероидов.

Выпускается в нескольких лекарственных формах: мазь, таблетки и уколы.

Противоаллергическое, противовоспалительное, иммуносупрессивное средство, превосходящее по активности кортизон, и гидрокортизон в 3-4 раза. Аналогами являются: декортин, медопред, инфланефран, преднизол, прелнигексал.

Преднизолон для инъекций — бесцветное (или желтоватое) водорастворимое вещество.

Выпускается в ампулах, запечатанных в картонные упаковки по 3,5,6,10 и 20 штук (30 мг преднизолон натрия фосфата/1мл раствора для инъекций).

Применение


NycomedПрепарат для внутривенного или внутримышечного введения, относится, в первую очередь, к средствам неотложной помощи, применяемым в следующих случаях:

 • при тяжелых аллергических реакциях (отек Квинке, анафилактический шок, приступ бронхиальной астмы);
 • при острой почечно-печеночной недостаточности, развившейся в послеоперационном, или послеродовом периоде;
 • при тяжело протекающей ревматической лихорадке;
 • шоковое состояние (кардиогенный, ожоговый, травматический шок);
 • при отеке мозга;
 • при остром гепатите;
 • при острой недостаточности коры надпочечников
 • при отравлениях агрессивными жидкостями, вызывающими ожог слизистой.

Полный список показаний преднизолона здесь.

Кроме экстренной помощи, лекарство используется в комплексной терапии при лечении злокачественных опухолевых процессов, аутоиммунных, хронических легочных и дерматологических заболеваний.

Показанием к применению преднизолона являются также некоторые сердечные патологии, в частности, экссудативный перикардит и ревматоидный миокардит, а также снижение порогового возбуждения у пациентов с имплантированным стимулятором сердца.


Препарат применяется в гематологии – при лечении лейкозов, анемий, МДС, патологий, связанных с дисфункциями костного мозга.

 

При правильно рассчитанной дозировке, назначенной специалистом с учетом показаний и состояния здоровья, препарат не вызовет серьезных осложнений. Помните, что абсолютно все лекарства (в том числе и природного происхождения) имеют побочные действия, которые бывают значительно серьезнее, чем те, что вызывают кортикостероиды. Поэтому следует принимать преднизолон (медопред) именно по той схеме, которую составил лечащий врач.

Дозировка

Дозировка и продолжительность лечебного курса назначается индивидуально.

Укол в венуСтандартная дозировка для взрослых:

в начале лечения, в зависимости от тяжести заболевания 25–100 мг/сут,

в последующем 25-50 мг/сут.

В тяжелых случаях доза может быть увеличена.

Детям 6-12 лет в/в или в/м 25 мг/сут,

от 12 лет – 25-50 мг/сут.

Указанная ниже схема лечения является обобщенной, поскольку не учитывает состояния здоровья пациента, и наличия относительных противопоказаний:


при острой недостаточности надпочечников – от 100 мг до 200 мг единоразово, в течение 3-14 дней;

при лечении бронхиальной астмы – от 75 мг до 675 мг на курс лечения (от 3 до 16 дней);

при шоковых состояниях, сопровождающихся падением артериального давления, струйно вводят 50-150 мг, в тяжелых случаях доза увеличивается до 400 мг (максимальная суточная доза составляет 1000 мг);

Шприц в ампулепри осложнениях после операций и острых отравлениях, лекарство вводят по 25-75 мг в сутки (в тяжелых случаях увеличивают до 300-1500 мг в сутки).

при ревматоидном артрите показано от 75 -125 мг в сутки при курсе лечения, рассчитанного на 10 дней;

при тяжелой форме гепатита назначают 75-100 мг в сутки при курсе лечения, рассчитанного на 7- 10 дней;

при внутренних ожогах органов дыхания и пищеварения от 75до 400 мг в сутки в течение 5-18 дней.

Если лекарство невозможно ввести внутривенно, назначаются внутримышечные инъекции. После стабилизации состояния преднизолон назначают в капсулах (таблетках) с постепенным снижением дозы.

Существует еще внутрисуставное введение, но его проводит только врач, дозировки подбираются только индивидуально для каждого пациента.

Противопоказания

prednizolon4При неотложных (шоковых) состояниях преднизолон вводят без учета противопоказаний, как средство экстренной помощи.

Не применяют препарат в терапевтических курсах при тяжелой артериальной гипертензии, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюксной болезни, остеопорозе, болезни Кушинга.

Противопоказанием являются такие инфекции, как ветряная оспа, герпес, опоясывающий лишай, а также активная форма туберкулеза, беременность (первый триместр, в особенности), период лактации.

Применение при беременности и грудном вскармливании

Как и все кортикостероиды, преднизолон относят к категории C по FDA.

Это означает, что адекватных и строго контролируемых исследований безопасности применения у беременных женщин не проводили. Препарат проникает через плаценту. Есть доказанные тератогенные эффекты, возможно развитие недостаточности надпочечников у плода и новорожденного.

К сожалению в некоторых ситуациях для спасения будущей матери приходится применять кортикостероиды. Решение о их назначении должен принимать врач, поставив в известность пациентку.

Кормящим женщинам рекомендуется прекратить грудное вскармливание на время лечения.

Кортикостероиды проникают в грудное молоко и могут подавлять рост, выработку собственных гормонов и вызывать нежелательные эффекты у новорожденного.

Совместимость с алкоголем

Алкоголь в сочетании с преднизолоном повышает риск развития язвенной болезни и кровотечений из ЖКТ.

Побочные действия

pred321321Увеличение массы тела, недостаточность калия (гипокалиемия), замедление роста у детей, синдром Кушинга (лунообразное лицо), повышение АД, тромбоз, мышечная атрофия, истончение кожных покровов, нарушение процесса пищеварения, тошнота.

Со стороны нервной системы возможны такие проявления, как депрессия, галлюцинации, снижение остроты зрения, общая слабость, головная боль.

Вышеперечисленные симптомы возможны, но проявляются они далеко не в каждом случае. В основном, препарат переносится пациентами хорошо, даже при длительном применении.

Особые указания

Препарат не рекомендуется принимать одновременно с салицилатами, барбитуратами, диуретиками, сердечными гликозидами. При приеме лекарства необходимо контролировать показатели артериального давления, сдавать кровь на содержание сахара, исследовать кал на скрытую кровь, делать рентгенограмму ( при артритах и бурситах).

Фармокинетика

При внутривенном введении преднизолона эффект наступает моментально, немного медленнее – при внутримышечных инъекциях. Препарат связывается с плазменными белками (глобулины и альбумины), метаболизируется в печени (в основном), и в почках. Продолжительность воздействия 24-36 часов.

Условия продажи

Препарат отпускается по рецепту.

Отзывы

(Оставьте Ваш отзыв в комментариях)

[su_quote cite=»Анна, г.Североуральск (36 лет)»] У моего сына раз в полгода случается отек Квинке, но что является причиной этого страшного явления, когда все тело распухает, и ребенок начинает задыхаться, до сих пор неизвестно. Тем не менее, нам помогает только преднизолон – после внутривенного введения сын моментально начинает дышать, проходят отеки и осиплость голоса. Для нас этот препарат является спасением. О побочных явлениях знаю, но они (Слава Богу) пока никак не проявлялись, и очень надеюсь, что не проявятся. [/su_quote]

[su_quote cite=»Римма, г.Вологда (54 года)»] Три года назад поставили диагноз – ревматоидный артрит. Сильнейшие боли в коленях, плечах, локтевых суставах. Преднизолон мне назначают внутримышечно курсами, потом в таблетках. Я очень боялась принимать гормональный препарат, поскольку знаю, что люди набирают лишний вес, а я и так склонна к полноте. Но пока ничего страшного не произошло, и боли почти совсем исчезли. Правда, я четко соблюдаю все указания моего врача, и не нарушаю диету. Надеюсь, что болячка отступит. [/su_quote]

[su_quote cite=»Светлана, Владивосток»] Моей дочери 16 лет. С детства она страдает от аллергического ринита. Никакие процедуры и лекарства не помогали, в том числе и импортные, дорогостоящие средства. Рекомендуют сменить климат, но у нас нет возможности переехать в другой регион. Врачи назначали терапию, включив щадящие курс преднизолона. Не знаю, как будет дальше, но пока она себя чувствует нормально, и никаких осложнений не было. [/su_quote]

* — Среднее значение среди нескольких продавцов на момент мониторинга, не является публичной офертой

лечим-грибок.рф

Синтетический глюкокортикоидный препарат, дегидрированный аналог гидрокортизона. Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, иммунодепрессивное действие, повышает чувствительность бета-адренорецепторов к эндогенным катехоламинам.

Взаимодействует со специфическими цитоплазматическими рецепторами (рецепторы для ГКС есть во всех тканях, особенно их много в печени) с образованием комплекса, индуцирующего образование белков (в т.ч. ферментов, регулирующих в клетках жизненно важные процессы.)

Белковый обмен: уменьшает количество глобулинов в плазме, повышает синтез альбуминов в печени и почках (с повышением коэффициента альбумин/глобулин), снижает синтез и усиливает катаболизм белка в мышечной ткани.

Липидный обмен: повышает синтез высших жирных кислот и триглицеридов, перераспределяет жир (накопление жира происходит преимущественно в области плечевого пояса, лица, живота), приводит к развитию гиперхолестеринемии.

Углеводный обмен: увеличивает абсорбцию углеводов из ЖКТ; повышает активность глюкозо-6-фосфатазы (повышение поступления глюкозы из печени в кровь); увеличивает активность фосфоэнолпируваткарбоксилазы и синтез аминотрансфераз (активация глюконеогенеза); способствует развитию гипергликемии.

Водно-электролитный обмен: задерживает Na+ и воду в организме, стимулирует выведение К+ (минералокортикоидная активность), снижает абсорбцию Са2+ из ЖКТ, снижает минерализацию костной ткани.

Противовоспалительный эффект связан с угнетением высвобождения эозинофилами и тучными клетками медиаторов воспаления; индуцированием образования липокортинов и уменьшения количества тучных клеток, вырабатывающих гиалуроновую кислоту; с уменьшением проницаемости капилляров; стабилизацией клеточных мембран (особенно лизосомальных) и мембран органелл. Действует на все этапы воспалительного процесса: ингибирует синтез простагландинов на уровне арахидоновой кислоты (липокортин угнетает фосфолипазу А2, подавляет либерацию арахидоновой кислоты и ингибирует биосинтез эндоперекисей, лейкотриенов, способствующих процессам воспаления, аллергии и др.), синтез «провоспалительных цитокинов» (интерлейкин 1, фактор некроза опухоли альфа и др.); повышает устойчивость клеточной мембраны к действию различных повреждающих факторов.

Иммунодепрессивный эффект обусловлен вызываемой инволюцией лимфоидной ткани, угнетением пролиферации лимфоцитов (особенно Т-лимфоцитов), подавлением миграции В-клеток и взаимодействия Т- и В- лимфоцитов, торможением высвобождения цитокинов (интерлейкина-1, 2; гамма-интерферона) из лимфоцитов и макрофагов и снижением образования антител.

Противоаллергический эффект развивается в результате снижения синтеза и секреции медиаторов аллергии, торможения высвобождения из сенсибилизированных тучных клеток и базофилов гистамина и др. биологически активных веществ, уменьшения числа циркулирующих базофилов, Т- и В- лимфоцитов, тучных клеток; подавления развития лимфоидной и соединительной ткани, снижения чувствительности эффекторных клеток к медиаторам аллергии, угнетения антителообразования, изменения иммунного ответа организма.

При обструктивных заболеваниях дыхательных путей действие обусловлено, главным образом, торможением воспалительных процессов, предупреждением или уменьшением выраженности отека слизистых оболочек, снижением эозинофильной инфильтрации подслизистого слоя эпителия бронхов и отложении в слизистой бронхов циркулирующих иммунных комплексов, а также торможением эрозирования и десквамации слизистой. Повышает чувствительность бета-адренорецепторов бронхов мелкого и среднего калибра к эндогенным катехоламинам и экзогенным симпатомиметикам, снижает вязкость слизи за счет уменьшения ее продукции.

Подавляет синтез и секрецию АКТГ и вторично — синтез эндогенных ГКС.

Тормозит соединительнотканные реакции в ходе воспалительного процесса и снижает возможность образования рубцовой ткани.

health.mail.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*